Instant SSL Premium Prohlášení o přístupnosti - Škola Pustějov

Prohlášení o přístupnosti

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 99/2019 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Webové stránky Základní školy a mateřské školy Pustějov, příspěvkové organizace se snaží o co nejlepší přístupnost svého obsahu a tak vyhovovat zásadám Pravidel tvorby přístupného webu.

Při aktualizaci těchto webových stránek bylo postupováno podle Metodického pokynu k vyhlášce č. 99/2019 Sb.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk XHTML 1.0 Transitional, pro popis vzhledu pak kaskádové styly CSS. Textový obsah stránek lze zobrazit i s vypnutými kaskádovými styly. Všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma různými způsoby. Pro vypnutí stylů nebo změnu velikosti písma použijte prosím standardní nástroje, které nabízí Váš prohlížeč (např. držením klávesy Ctrl a točení kolečkem myši, nebo změnou zobrazení ve Windows v procentech, lupou, případně v mobilních zařízeních roztažením dvěma prsty na displaji.

Informace prezentované v jiných formátech

V některých případech může být dokument zveřejněn ve formátu: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát DOC a PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné využít nástrojů například od Microsoftu a Adobe. Fotografie obsažené na webu jsou ve formátu JPEG a JPG, přímé stažení fotografiích je zakázáno.

Kontakt na správce webu

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu můžete psát na adresu admin@skolapustejov.cz.

Kontakty

mezera

  • Ředitel školy: 608 950 334
  • Základní škola: 556 400 890
  • Mateřská škola: 556 400 887
  • Školní družina: 556 400 890
  • Školní jídelna:  725 490 488
  • Email školy: info@skolapustejov.cz
  • prohlášení o přístupnosti