Instant SSL Premium Školní družina - Škola Pustějov

Školní družina

ŠD realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti. Školní družina umožňuje žákům přípravu na vyučování. Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času. Žáci jsou rozděleni do oddělení a počty přítomných žáků se během dne mění, odcházejí do zájmových kroužků nebo domů. Tuto mobilitu zohledňujeme na začátku školního  roku při sestavování provozu jednotlivých oddělení. Žáci v oddělení s kratším provozem jsou převedeni do oddělení s provozem delším.

Personál školní družiny

Jana Paulasová

vychovatelka ŠD

paulasova@skolapustejov.cz

Kontakty

Školní družina Pustějov
Pustějov 171
742 43 Pustějov

Tel.: +420 556 400 890

Kontakty

mezera

  • Ředitel školy: 608 950 334
  • Základní škola: 556 400 890
  • Mateřská škola: 556 400 887
  • Školní družina: 556 400 890
  • Školní jídelna:  725 490 488
  • Email školy: info@skolapustejov.cz
  • prohlášení o přístupnosti