Instant SSL Premium Mateřská škola - Škola Pustějov

Mateřská škola

Základní  cíle  mateřské  školy  při  zabezpečování  předškolní  výchovy  a  vzdělávání a školní vzdělávací program.


Podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem, podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání, poskytuje  speciální  pedagogickou  péči  dětem  se  speciálními  vzdělávacími potřebami, vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí …

Vedení a personál školy

Bc. Radka Martinková

Vedoucí učitelka MŠ

martinkova@skolapustejov.cz

Šárka Holbová

učitelka MŠ

holbova@skolapustejov.cz

Věra Fabiánová

školnice MŠ

dreslerova@skolapustejov.cz

Jana Havelková

učitelka MŠ

havelkova@skolapustejov.cz

Galerie

Dokumenty

Kontakty

Mateřská škola Pustějov
Pustějov 171
742 43 Pustějov

Tel.: +420 556 400 887

Kontakty

mezera

  • Ředitel školy: 608 950 334
  • Základní škola: 556 400 890
  • Mateřská škola: 556 400 887
  • Školní družina: 556 400 890
  • Školní jídelna:  725 490 488
  • Email školy: info@skolapustejov.cz
  • prohlášení o přístupnosti