Instant SSL Premium Základní škola - Škola Pustějov

Základní škola

Základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace, je málotřídní základní školou s pěti postupnými ročníky. Jejími součástmi jsou mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Základní škola vzdělává 44 žáků 1. až 5. ročníku. V I. třídě je spojen 1. a 2. ročník, ve II. třídě 3., 4. a  5. ročník.
Škola se nachází ve středu obce naproti kostela sv. Maří Magdalény.

Vedení a personál školy

RNDr. Zdeněk Bartošek

ředitel školy

Matematika a angličtina
bartosek@skolapustejov.cz

Mgr. Miluše Klementová

učitelka ZŠ

klementova@skolapustejov.cz

Mgr. Ladislava Kremzerová

učitelka ZŠ

kremzerova@skolapustejov.cz

Bc. Renáta Bergrová

administrativní pracovnice ZŠ

bergrova@skolapustejov.cz

Marta Hinnerová

školnice ZŠ

hinnerova@skolapustejov.cz

Školská rada

Školská rada při Základní škole a mateřské škole Pustějov, příspěvkové organizaci je šestičlenná a byla zřízena k 1.1.2006.

Nyní pracuje ve složení:

Rostislav Petrik – předseda ŠR
Ing. Jitka Priviczerová – místopředsedkyně ŠR
Ing. Pavel Dobeš, Ph.D.
Mgr. Miluše Klementová
Mgr. Ladislava Kremzerová
Bc. Radka Martinková

Kde dni 1.7.2021

Zájmové kroužky

Ve škole pracuje kroužek počítačový, výtvarný a myslivecký.
Při škole působí rovněž ZUŠ Studénka.

Galerie

Kontakty

mezera

  • Ředitel školy: 608 950 334
  • Základní škola: 556 400 890
  • Mateřská škola: 556 400 887
  • Školní družina: 556 400 890
  • Školní jídelna:  725 490 488
  • Email školy: info@skolapustejov.cz
  • prohlášení o přístupnosti